Inspirujący nauczyciel – cz.2

Wpis II. Pompeja.

#Pompeje #Archeologia #Starożytność #StarożytnyRzym #Wulkanizm #Iwne #Rozbiory #1939 #IRP #IIRP 

W drugim wpisie wciąż pozostajemy na pierwszej płycie Jacka Kaczmarskiego “Mury a jednocześnie przenosimy się do Włoch i stajemy u podnóża wulkanu Wezuwiusz. W mieście Pompeje. Słuchając piosenki “Pompeja” mam nieodparte wrażenie, że powstała w umyśle autora podczas przechadzania się, wraz z tłumem turystów, ulicami miasta pod Wezuwiuszem. W rzeczywistości było dokładnie na odwrót. Zaśpiewanie tej piosenki na Festiwalu Piosenki Studenckiej przyniosło autorowi nagrodę w postaci… wycieczki do Włoch i to wtedy po raz pierwszy zobaczył starożytne miasto na własne oczy.

Teraz odsłonimy warstwę za warstwą, jak archeolodzy, kolejne pokłady znaczeń i inspiracji do poznawania świata z piosenką J.K. 

Pierwsza warstwa jest zupełnie oczywista. Wybuch wulkanu Wezuwiusz w roku 79 naszej ery zniszczył i pokrył grubą warstwą wulkanicznego pyłu okoliczne miasta i osady.  #Wulkanizm. Jednym ze zniszczonych i pogrzebanych miast były #Pompeje. Pierwsze ślady miasta odnaleziono przypadkowo już w XVI wieku a prace wykopaliskowe na większą skalę ruszyły w połowie wieku XVIII. Przy czym wykopaliska miały bardziej charakter poszukiwania skarbów niż prac archeologicznych ( #Archeologia ) w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. Za nowoczesne badania archeologiczne można uznać prace czynione od lat sześćdziesiątych dziewiętnastego wieku. Wtedy też powstały, pierwsze, słynne, gipsowe odlewy ciał ludzi i zwierząt. Wykonywano je poprzez wlanie gipsu w pustki w zbitym pyle wulkanicznym, które pozostały po rozłożeniu się materii organicznej. Do dnia dzisiejszego odkopano około ⅔ powierzchni miasta. W chwili obecnej dalsze prace archeologiczne są niemal całkowicie wstrzymane a cały wysiłek finansowy i organizacyjny położony jest na zabezpieczenie i konserwację już wydobytych zabytków. Ruiny Pompei są niezwykłą kapsułą czasu dostarczającą historykom bezcennych informacji o życiu codziennym w I wieku naszej ery (  #Iwne #Starożytność ) w Cesarstwie Rzymskim. ( #StarożytnyRzym ).

Druga warstwa piosenki to opowieść o ludziach, którzy zajęci swoimi codziennymi czynnościami, namiętnościami i interesami nie zauważają oznak nadchodzącego kataklizmu i nie chcą słuchać ostrzeżeń. Motyw nadchodzącej zagłady, wezwanie do czujności a później nawet do aktywnego stanięcia naprzeciw nadchodzącym wydarzeniom, będzie się już stale przewijał w twórczości J.K. Młody, 21 letni, Jacek, bardziej to czuje niż wie, że trzeba oderwać wzrok od swoich codziennych, małych spraw. Rozejrzeć się daleko, do koła. Dostrzec zagrożenia. 

Trzecia warstwa dotyczy historii Polski. Ta ogólnoludzka opowieść o nadchodzącej katastrofie, w przypadku autora ma też bardziej konkretny, mniej uniwersalny aspekt. Kaczmarski wzywa do czujności, do nasłuchiwania odgłosów nadchodzącej katastrofy. Do czujności i przezorności, której brak doprowadził do upadku I i II Rzeczypospolitej ( #Rozbiory #1939 ), które to wydarzenia pozostają traumą dla kolejnych pokoleń. Radzi: bądź czujny by wiedzieć kiedy porzucić swoje codzienne sprawy, przyjemności i małe interesiki. Są rzeczy ważniejsze od nich.